TransgressionsTransgressions, donde la fotografía emprende el camino de la pintura. 

La serie Transgressions se basa en la transformación de la fotografía, en la mayoría de los casos radical, hasta tal punto que aquella puede no parecerse en nada a la imagen original e incluso que diste mucho de parecerse a una imagen fotográfica.

Se trata de emplear los medios que nos proporciona la informática para recrear de manera virtual las técnicas de la pintura clásica, esto es, crear obras con el aspecto de pinturas al óleo, acuarela, dibujo, etc.


(Català)
Transgressions, on la fotografia emprèn el camí de la pintura.

La sèrie Transgressions es basa en la transformació de la fotografia, en la majoria dels casos radical, fins al punt que aquella pot no assemblar-e en res a la imatge original i fins i tot distar molt de semblar-se una imatge fotogràfica.

Es tracta d'utilitzar els mitjans que ens proporciona la informàtica per recrear de manera virtual les tècniques de la pintura clàssica, és a dir, crear obres amb l'aspecte de pintures a l'oli, aquarel·la, dibuix, etc.


(English)
Transgressions, Where the photography starts way of the painting.

The series Transgressions bases on the transformation of the photography, in most cases radically, up to such a point that that one cannot look like in anything the original image and even that you gave to look like a photographic image.

It is a question of using the means that the computer science provides to us to recreate in a virtual way the technologies of the classic painting, this is, to create works with the aspect of oil paints, water-color, drawing, etc.Acontinuiación, una muestra de las obras integrantes de la serie Transgressions:
A continuació, una muestra de las obras integrantes de la serie Transgressions:
To continuació, a sample of the integral works in the series Transgressions:


Desitjos / Deseos / Wishes

Detall / Detalle / DetailEntre dos mons / Entre dos mundos /  Worlds Etre

Detall / Detalle / Detail L'efimer / Lo efímero / The ephemeral
 
Detall / Detalle / Detail Pasat y futur / Pasado y futuro / Past and future

Detall / Detalle / Detail

Algunas obras de la série TRANSGRESSIONS:
Algunes obres de la sèrie TRANSGRESSIONS:
Some works of the series TRANSGRESSIONS:
 

Si estás interesado/a en adquirir alguna de las obras clica aquí para acceder a los formatos, precios y condiciones de las mismas.